Bestyrelsen

Børge Lykkegaard Formand
Erik Vinter Næstformand
Egon Brøndum Nielsen Kasserer
Annie Pedersen Referent
Henrik Wøhleke Indkøbschef 86450519
Inger Jensen Bestyrelsesmedlem
Poul Brøndum Bestyrelsesmedlem
Tenna Holmelund Bestyrelsesmedlem 86450519
Berit Harbo Bestyrelsesmdlem 86454331
Betinna Lykkegaard Bestyrelsesmedlem
Torben Frandsen Suppleant
Karen Kramer Suppleant
Erling Nielsen Suppleant
Dan Jensen Revisor
John Dybdal Revisorsuppleant
D Lind Hjemmeside & Nyhedsbrev 86450196 40886462
Læsten Netinfo - Copyright 2014