Generalforsamling i Læsten Borger- og Kulturhus

Dagsorden jvf. vedtægterne som kan findes på hjemmesiden.

Forslag til behandling skal være bestyrelsen i hænde senest 3 uger før generalforsamlingen.

Tilbage

Læsten Netinfo - Copyright 2014