Hjertestarter


Læsten har en hjertestarter, som hænger udendørs på nordsiden af Læsten Borger- og Kulturhus.

Hjertestarteren er altid tilgængelig og kan hentes, hvis man tror en person har hjertestop. 

       

Sådan gør du ved mistanke om hjertestop:

1.
Undersøg om du kan komme i kontakt med personen - rusk i skuldrene og kald højt på ham.
Er der ingen reaktion, er personen bevidstløs.

2.
Tjek nu vejrtrækningen.
Bøj personens hoved let bagover: lyt efter vejrtrækning, mærk om der kommer luft, se om brystkassen bevæger sig.
Se, føl og lyt i max. 10 sekunder.  
Hvis ikke der er normal, regelmæssig vejrtrækning - så har personen hjertestop.

3.
Ring 1-1-2
Sig at du har en person med hjertestop - og opgiv den nøjagtige adresse.
Ofte bliver du herefter viderestillet til en sundhedsfaglig medarbejder, som kan hjælpe dig til ambulancen er fremme. 

4.
Fjern tøjet fra personens brystkasse og påbegynd hjertemassage og kunstigt åndedræt.
Start med 30 x hjertemassage derefter 2 indblæsninger og så forfra.
   
Hjertemassage gives på nederste del af brystbenet - brug begge hænder - tryk 5-6 cm med (på en voksen) - hastigeden er 100 tryk pr. min.
Indblæsninger gives ved at bøje hovedet let bagover, holde for næsen og blæse i munden - roligt ca. 1 sek - til brystkassen hæver sig.

5.
Hvis du er alene og skal bruge mere end 1-2 minutter på at hente hjertestarteren, så skal du ikke hente den - men give hjertemassage og kunstigt åndedræt - til ambulancen når frem.
   
Hvis du hurtigt kan hente hjertestarteren - eller hvis en anden person kan hente den - så hent hjertestarteren.
Der er langt større chance for at få personens hjerte igang - hvis der både benyttes hjertestarter OG hjertemassage og kunstigt åndedræt.

Skabet åbnes ved at dreje låget i pilens retning - mod uret.
Løft hjertestarteren ud og skynd dig tilbage.

   


Tilbage ved personen med formodet hjertestop...

6. 

Åben hjertestarteren ved tryk på den gule on/off knap - den tænder nu automatisk - og begynder at tale til dig.
Følg instruktionerne.
Åben pakken med elektroder ved at trække i det røde håndtag.
Tag elektroderne ud og træk dem af det  blå plastic de sider på - en and gangen.
Placer den ene elektroder over højre bryst - lige under kravebenet - tryk godt fast.
Placer den anden elektrode under venstre bryst - lidt om på siden af kroppen  - følg tegningerne. 

           

Når elektroderne sidder korrekt lyser elektrodesymbolet på hjertestarteren grønt

Hjertestarteren vil nu analyserer hjerterytmen og herefter anbefale stød - eller ikke anbefale stød
Rør ikke ved personen mens der analyseres.

Hvis stød anbefales - bliver du bedt om at trykke på den røde blinkende knap - hvorved stødet afgives.
Det er vigtig ikke at røre ved personen når der stødes.

Vurder nu om der er kommet normal vejrtrækning.
Hvis ikke - så er der stadig hjertestop og du forsætter med hjertemassage og kunstigt åndedræt i 2 minutter.

Herefter vil hjertestarteren bede dig stoppe og undgå berøring og den foretager en ny analyse for stød eller ikke stød.

Bliv ved på denne måde - til personen får normal vejrtrækning eller redningsmandskab når frem og overtager.

Hjertestarteren kan godt sige "stød ikke anbefalet".
Det betyder enten at der er normal hjerterytme eller at der er en "ikke stødbar rytme" - det er din vurdering.
Er der ikke normal vejrtrækning - fortsætter du med hjertemassage og kunstigt åndedræt yderligere 2 minutter - til ny analyse. 


Instruktionsvideo:
Du kan se en 4 minutters engelsk instruktionsvideo på YouTube - som viser vores hjertestarter i brug - klik her for at gå til video. (Åbner i nyt vindue) 
Bemærk dog: Modellen i videoen er en fuldautomatisk, som selv afgiver stød - på vores skal man trykke på den røde knap for at støde.
Vores hjertestarter giver desuden instruktioner på dansk. 


Har du spørgsmål vedr. hjertestarteren
- eller har den været i brug - så kontakt Dirch Lind (Kirkestien 3, Læsten) på 40886462 / 86450196.

Hjertestarteren er opsat af foreningen "Kunsten at redde liv", efter indsamling blandt erhvervsdrivende og borgere i området.

Hjertestarteren er registreret på hjemmesiden Hjertestarter.dk - hvor du kan finde mere end 21.000 hjertestartere i hele Danmark.
Du kan også hente app'en "Hjertestart" til din smartphone - så har du oversigten over alle hjertestarterene i Danmark - lige ved hånden.

 

Læsten Netinfo - Copyright 2014