Indvielse af skulpturen "På gennemrejse"

3 fugle afsløret ved Læsten Kirke

Efter gudstjenesten i Læsten Kirke den 21. august trak alle kirkegængere ud på kirkegården til den nyanlagte Fællesgrav, hvor der var officiel indvielse af en ny granitskulptur.

Karin Lunøe fra menighedsrådet bød velkommen og fortalte om, hvordan ideen med skulpturen er vokset frem. Gennem et år har en række kvinder fra Læsten mødtes og lavet håndarbejde, med det formål at sælge det, for at skaffe penge til en skulptur. Da en stor del af pengene på den måde var kommet i hus, har menighedsrådet arbejdet videre med idéen og kontakten til stenkunstner Henrik Langballe fra Asferg blev etableret. Karin takkede for et godt samarbejde med kunstneren, som har været god til at lytte til de ønsker Menighedsrådet havde. Resultatet er blevet en flot skulptur, som passer godt ind på kirkegården, samt en lille bænk, hvor man kan sidde lidt i egne tanker – eller blot nyde udsigten over Læsten Bakker.

Herefter fik Henrik Langballe ordet. Han takkede også for et godt samarbejde med Læsten Menighedsråd, og han takkede sin kone Berit Langballe – som har været en god samarbejdspartner i projektet.

Herefter fortalte han lidt om tankerne bag ”På gennemrejse” – som skulpturen hedder.
Titlen refererer dels til at de 3 fugle er på træk – men har sat sig til hvile på de 3 granitsøjler. Men det er også en reference til Blichers digt: ”Sig nærmer tiden, da jeg må væk, jeg hører vinterens stemme, thi også jeg er her kun på træk og haver andetsteds hjemme”.
Fuglene er helt enkle i sin form, og materialerne er valgt så de passer godt med de øvrige farver og materialer på kirkegården og i kirken.
Fuglene sidder i en cirkel, som bl.a. kan repræsenterer et livshjul, eller det kan være 2 forældre og en unge – generationer, som afløser hinanden.
”Man kan sige at livet vil livet – men for den enkelte fugl er livet kun en kort stund i væren, en gennemrejse, og det samme gælder jo for mennesker” – som Henrik Langballe udtrykte det.
Kunstneren sluttede med at sige, at han håber, at skulpturen vil vække til eftertanke for de pårørende og besøgende på kirkegården, og overdragede dermed skulpturen til menigheden og Læsten By.

Herefter var menighedsrådet vært ved et lille udendørs traktement i det gode vejr.

For god ordens skyld skal det nævnes, at anlægget ikke er helt færdigt endnu. Der mangler dels lidt beplantning, og det sand, som ligger under skulpturen skal fjernes når granitstenene nedenunder, har sat sig som de skal. Men det skulle komme i orden i løbet af efteråret.

bwd  Image 1/2  fwd
_mg_8829.jpg
_mg_8833.jpg
_mg_8837.jpg
_mg_8840.jpg
_mg_8842.jpg

(Tekst og Foto Dirch Lind - Teksten er den samme som er indleveret til Landsbyerne)

Læsten Netinfo - Copyright 2014